Kodeord

En af de grundlæggende ting for at have en god sikkerhed, er at have et godt kodeord. Alle har brug for et eller flere gode kodeord. Uden kodeord vil vi ikke kunne få adgang til vores egen pc, homebanking, e-mails osv. Jeg vil i denne artikel prøve at komme med nogle gode råd til, hvordan man opbygger kodeord det er lette at huske for dig som bruger, og samtidig svære for en udefrakommende at opfange.

Problemet med et kodeord er, at der findes mange hackerværktøjer og kodeordsrobotter, som gør et almindeligt kodeord alt for let at finde. Man skal derfor sørge for at have kodeord, som beskytter bedst muligt imod disse værktøjer, uden det går ud over brugervenligheden.

For at gøre kodeord nemmere at huske, bør du oprette kodeordssætninger (kodeord med mere end ét ord). Det er samtidig såkaldt stærke kodeord.

For at lave en stærk kodeordssætning er der nogle grundregler som bør overholdes.

Kodeordssætningen bør indeholde mindst tre af følgende elementer:
• Store bogstaver (fx A, B, C)
• Små bogstaver (fx d, e, f)
• Tal (fx 1, 2, 3)
• Et eller flere mellemrum (det er det, der gør det til en sætning)
• Specialtegn, som kan omfatte:
( ) [ ] , . < > ; : ' " ? / | \ ` ~ ! @ # $ % ^ & * _ - + =

Du er også velkommen til at benytte de danske tegn æ, ø og å, men husk, at du ikke kan benytte disse tegn i udlandet. (De findes ganske simpelt ikke på udenlandske tastaturer).

Der er mange der afholder sig fra at bruge mellemrum i kodeord, men det er mellemrummene, der gør det let for dig at huske kodeordet. Kodeordet bliver til en sætning, der er meningsfuld for dig. Så brug endelig mellemrum i dine kodeord.

Eksempler på stærke kodeord:
Dette er min kodeordssætning? (bemærk der er stort D i første ord samt et ?)
L0gger paa nu… (bemærk, at der er nul i L0gger og tre punktummer)
<Hunden er min bedste ven> (her er det <> som gør kodeordet stærkt)
H f T g T ! (forkortet Højt fra Træets grønne Top, store og små bogstaver samt et !)
Smiley 2008 ;-)

Et par gode tips
Dit kodeord bør være mindst 8 tegn. Er det under 8 tegn langt, vil det typisk tage en hacker under 5 minutter at finde det. Kodeordet må ikke indeholde dele af dit navn, dit brugernavn eller din e-mail-adresse. Kodeordet bør ændres mindst én gang om måneden. Kodeordet må ikke være et enkelt ord, der kan findes i nogen ordbog (på alle sprog). Tip: fejlstavede ord er gode!

Den første ting kodeordsrobotter gør når de forsøger for at finde dit kodeord, er at forsøge alle ord der kan findes i en ordbog. Hvis dit kodeord kun er et enkelt ord, er det alt for let at finde det. Desuden er længden af dit kodeord afgørende for, hvor lang tid det vil tage at finde det. Hver gang du tilføjer et bogstav vil det tage eksponentielt meget længere tid at finde det.

For en god ordens skyld, bør du skrive dit kodeord ned på et stykke papir og opbevare papiret et sikkert sted, som ingen normalt har adgang til. Husk at rette papiret, hvis du ændrer dit kodeord.
Du bør skifte alle dine kodeordssætninger én gang om måneden. Som et tip kan jeg nævne, at jeg har oplevet flere kunder som bruger samme kodeord hver måned, men så sætter månedsnavnet ind et eller andet sted i kodeordet, hvorved det bliver lettere at huske. F.eks. er kodeordet i juni måned ”1smarT junI brillE!”, og i juli ”1smarT JulI brillE!”. Jeg vil i den forbindelse anbefale også at udskifte andre ting, som fx give tallet en anden placering.

Det er forskelligt, hvordan du retter dit kodeord, men på nyere versioner af Windows styresystemer kan du trykke på CTRL+ALT+DELETE og derefter ”Skift adgangskode”.

Jeg håber du har fået nogle gode ideer til, hvordan du får lavet et stærkt kodeord, som er let for dig at huske, samtidig med, at du ændrer det mindst en gang om måneden.