Sådan køres diskoprydning

Hver gang du surfer på Internettet, opdaterer dine programmer, sletter filer, må tvangsgenstarte din pc, eller på anden måde bruger programmer, der ikke afsluttes korrekt, vil der blive genereret midlertidige filer.

Midlertidige filer er altså filer som Windows og diverse programmer brugte på din pc, men som de af forskelige årsager ikke får fjernet igen.

For at din pc skal køre hurtigere og bedre, er det derfor en god ide, at fjerne midlertidige filer. Heldigvis har Microsoft indbygget en oprydningsfunktion i Windows. Denne oprydningsfunktion er lavet for at gøre dette teknisk besværlige og krævende arbejde nemmere, og har vist sig at være særdeles effektiv til at fjerne de midlertidige filer.

Vi anbefaler, at køre denne diskoprydning en gang om måneden.

Her er hvordan du kører en Microsoft Diskoprydning:
• Klik Windows + E for at åbne stifinder
• Klik på ”Computer”/"Denne Computer"
• Højreklik på drev C: og vælg ”Egenskaber”
• Tryk på knappen ”Diskoprydning”

Vent et øjeblik og et billede tilsvarende nedenstående kommer frem:

Diskoprydning på windows 7


• Marker alle filerne vha. at sætte kryds
BEMÆRK: Kører du med ældre versioner af Microsoft Office, skal du ikke afkrydse Office installations filer. Det anbefales heller ikke at "Komprimere gamle filer"
• Klik ”OK”

Afvent at Diskoprydningen kører færdig (Det kan tage noget tid)

Kørende diskoprydning på Windows 7


Herefter er der ryddet op i de midlertidige filer på din pc.

Synes du, det er for teknisk eller tidskrævende, eller orker du ikke selv at lave en diskoprydning – så lad os klare det for dig til en fast lav pris pr. måned. Kontakt Thomas på telefon 7027 6117 og aftal nærmere.